Sunday, August 18, 2013

Kalimannu (2013) Malayalam Movie will be released on 22nd August 2013

After too much controversies "Kalimannu" Blessy's Malayalam Movie is coming to Theaters on 22nd August 2013. വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വിട കളിമണ്ണ് 22ന് തിയറ്ററില്‍. Kalimannu is an upcoming Malayalam drama film written and directed by Blessy and starring Swetha Menon in the lead role. Inspired by the Puranic story of Abhimanyu and his mother Subhadra, the film portrays the relationship of the protagonist with her baby, before and after it is born. Swetha Menon's delivery was shot live on camera for the film.

Bollywood Dance Song of Sunil Shetty , Shwetha Menon - Badnaami Hogai  from KalimannuMalayalam Movies mark their entry into the world of Mobile apps through the Blessy directed movie Kalimannu. For the first time, a mobile app developed for a Malayalam movie offers free song downloads. The app is available for Android, Apple and Blackberry platforms. This App can be downloaded on Tablets as well. The app contains brief details of the movie songs, cast and crew photos, song sequences and links to Youtube videos. The other features of the app are the links to the film's official Face Book page and details of how to set CRBT codes for mobile users. More.

Lalee Lalee .... Kalimannu  Video Song Swetha Menon


Kalimannu Mollywood Film Controversies

The delivery Kalimannu filming caused a "culture shock" in Kerala. The debate began when Kerala Legislative Assembly Speaker G. Karthikeyan criticised Shwetha Menon for allowing her delivery to be captured live on camera. The speaker added that some years ago, a movie titled The Birth was screened at theatres across Kerala.

However the film was tagged as a medical movie, and so did not face any problem. Since Blessy is promoting Kalimannu as a commercial movie, it might have to face the heat since it might have a negative impact on the family audience. Karthikeyan also expressed his surprise why cultural and women’s rights organisations are not coming out against this.

A few days after Karthikeyan made his comments, BJP Mahila Morcha activists announced that they would stall the screening of the movie in Kerala, alleging that Shwetha Menon and Blessy are "exploiting motherhood for commercial purposes" by incorporating the actress's delivery.

Shobha Surendran, Mahila Morcha leader said at a press meet: "We urge the Censor Board and the state government not to allow its screening here. Otherwise, the activists of the Mahila Morcha will stall the film’s release.


Chief Minister Oommen Chandy should intervene in the matter at the earliest and should bring in a law to prohibit such films, which infringe on the morality of the common people. As per the reports, it is learnt that the depiction of Shweta Menon’s motherhood in the movie is so objectionable that it offends the morality of all the right-thinking women.


കളിമണ്ണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം : ഹൈക്കോടതി

ബ്ലെസി സംവിധാനം ചെയ്ത കളിമണ്ണ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശനം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ചിത്രത്തില്‍ സ്ത്രീത്വത്തെയോ മാതൃത്വത്തെയോ അപമാനിക്കുന്ന രംഗങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് കോടതി ഹര്‍ജി നിരാകരിച്ചത്. ആരുടെയെങ്കിലും മൗലിക അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നതല്ല കളിമണ്ണ് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


അഞ്ച് വനിതകള്‍ അടങ്ങിയ സെന്‍സര്‍ ബോഡ് ചിത്രം പരിശോധിച്ചതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കളിമണ്ണില്‍ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേതാ മേനോന്‍ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചിത്രവുമായി സഹകരിച്ചതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പീരുമേട് സ്വദേശി മാട സ്വാമിയാണ് ചിത്രത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.


The movie is not only polluting the family values and the rich cultural heritage of ancient Bharata but also legitimising a woman’s efforts to sell her moral values for making money and attaining cheap publicity. I will not be surprised if she plans to deliver her second baby at a public place like festival venues as part of making money. This is totally unacceptable for the right-thinking society and if the director and crew go ahead with the release, they will have to face stiff resistance from the Kerala society."

The film was also condemned by the Kerala Film Exhibitors' Federation who said that they will boycott the movie if Blessy includes the delivery scene. Liberty Basheer, president of the federation, said, "We are concerned about the movie's content. If the director includes the delivery scene, we will definitely boycott it,"

However, the Film Employees' Federation of Kerala (FEFKA) was all support for director Blessy. Speaking to the media, B. Unnikrishnan, general secretary, FEFKA said, "The controversy is baseless. This is not the first time that a delivery is being canned. Moreover, we don't know how he has visualised it. There is a censor board which looks into such matters.

There are specific norms that have to be followed while portraying women in movies. If the board feels women are shown in a poor light, it will definitely censor it. Blessy is a director with a good track record. Let's just wait for the final output.

Shalabhamaai Video Song from Kalimannu Mollywood Movie - Biju Menon & Swetha Menon

Kalimannu Mollywood Movie Story 

The story of Kalimannu came into Blessy's mind during a trip to Dubai after completing Pranayam (2011). On his travel, a radiant thought flew in his mind, that of a baby in the womb talking to its mother. And the frame initiated the spark for a film that unfolds the relationship between a mother and her baby in the womb.

Non-definite scripting pattern was used for the film. Principal photography started even before the completion of scripting and casting. In order to cover various stages of pregnancy, the film was shot in different schedules, beginning on August first week.

The film was shot for many months, throughout Swetha's pregnancy.  Swetha's delivery was filmed in late September from a hospital in Mumbai where she was admitted. The crew stayed in the hospital for nearly a week and a footage lasting for twenty minutes was shot from the delivery room.

Swetha's husband, Blessy and two cinematographers for the film were present in the labour room after prior permission, with three cameras placed in the delivery room to capture the moment. It was for the first time an Indian film used the footages of a natural childbirth.


Kalimannu (2013) Malayalam Movie Story and HD Wallpaper

After too much controversies "Kalimannu" Blessy's Malayalam Movie is coming to Theaters on 22nd August 2013. വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വിട കളിമണ്ണ് 22ന് തിയറ്ററില്‍. Kalimannu is an upcoming Malayalam drama film written and directed by Blessy and starring Swetha Menon in the lead role. Inspired by the Puranic story of Abhimanyu and his mother Subhadra, the film portrays the relationship of the protagonist with her baby, before and after it is born. Swetha Menon's delivery was shot live on camera for the film.

Bollywood Dance Song of Sunil Shetty , Shwetha Menon - Badnaami Hogai  from KalimannuMalayalam Movies mark their entry into the world of Mobile apps through the Blessy directed movie Kalimannu. For the first time, a mobile app developed for a Malayalam movie offers free song downloads. The app is available for Android, Apple and Blackberry platforms. This App can be downloaded on Tablets as well. The app contains brief details of the movie songs, cast and crew photos, song sequences and links to Youtube videos. The other features of the app are the links to the film's official Face Book page and details of how to set CRBT codes for mobile users. More.

Lalee Lalee .... Kalimannu  Video Song Swetha Menon


Kalimannu Mollywood Film Controversies

The delivery Kalimannu filming caused a "culture shock" in Kerala. The debate began when Kerala Legislative Assembly Speaker G. Karthikeyan criticised Shwetha Menon for allowing her delivery to be captured live on camera. The speaker added that some years ago, a movie titled The Birth was screened at theatres across Kerala.

However the film was tagged as a medical movie, and so did not face any problem. Since Blessy is promoting Kalimannu as a commercial movie, it might have to face the heat since it might have a negative impact on the family audience. Karthikeyan also expressed his surprise why cultural and women’s rights organisations are not coming out against this.

A few days after Karthikeyan made his comments, BJP Mahila Morcha activists announced that they would stall the screening of the movie in Kerala, alleging that Shwetha Menon and Blessy are "exploiting motherhood for commercial purposes" by incorporating the actress's delivery.

Shobha Surendran, Mahila Morcha leader said at a press meet: "We urge the Censor Board and the state government not to allow its screening here. Otherwise, the activists of the Mahila Morcha will stall the film’s release.


Chief Minister Oommen Chandy should intervene in the matter at the earliest and should bring in a law to prohibit such films, which infringe on the morality of the common people. As per the reports, it is learnt that the depiction of Shweta Menon’s motherhood in the movie is so objectionable that it offends the morality of all the right-thinking women.


കളിമണ്ണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം : ഹൈക്കോടതി

ബ്ലെസി സംവിധാനം ചെയ്ത കളിമണ്ണ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശനം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ചിത്രത്തില്‍ സ്ത്രീത്വത്തെയോ മാതൃത്വത്തെയോ അപമാനിക്കുന്ന രംഗങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് കോടതി ഹര്‍ജി നിരാകരിച്ചത്. ആരുടെയെങ്കിലും മൗലിക അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നതല്ല കളിമണ്ണ് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


അഞ്ച് വനിതകള്‍ അടങ്ങിയ സെന്‍സര്‍ ബോഡ് ചിത്രം പരിശോധിച്ചതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കളിമണ്ണില്‍ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേതാ മേനോന്‍ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചിത്രവുമായി സഹകരിച്ചതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പീരുമേട് സ്വദേശി മാട സ്വാമിയാണ് ചിത്രത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.


The movie is not only polluting the family values and the rich cultural heritage of ancient Bharata but also legitimising a woman’s efforts to sell her moral values for making money and attaining cheap publicity. I will not be surprised if she plans to deliver her second baby at a public place like festival venues as part of making money. This is totally unacceptable for the right-thinking society and if the director and crew go ahead with the release, they will have to face stiff resistance from the Kerala society."

The film was also condemned by the Kerala Film Exhibitors' Federation who said that they will boycott the movie if Blessy includes the delivery scene. Liberty Basheer, president of the federation, said, "We are concerned about the movie's content. If the director includes the delivery scene, we will definitely boycott it,"

However, the Film Employees' Federation of Kerala (FEFKA) was all support for director Blessy. Speaking to the media, B. Unnikrishnan, general secretary, FEFKA said, "The controversy is baseless. This is not the first time that a delivery is being canned. Moreover, we don't know how he has visualised it. There is a censor board which looks into such matters.

There are specific norms that have to be followed while portraying women in movies. If the board feels women are shown in a poor light, it will definitely censor it. Blessy is a director with a good track record. Let's just wait for the final output.

Shalabhamaai Video Song from Kalimannu Mollywood Movie - Biju Menon & Swetha Menon

Kalimannu Mollywood Movie Story 

The story of Kalimannu came into Blessy's mind during a trip to Dubai after completing Pranayam (2011). On his travel, a radiant thought flew in his mind, that of a baby in the womb talking to its mother. And the frame initiated the spark for a film that unfolds the relationship between a mother and her baby in the womb.

Non-definite scripting pattern was used for the film. Principal photography started even before the completion of scripting and casting. In order to cover various stages of pregnancy, the film was shot in different schedules, beginning on August first week.

The film was shot for many months, throughout Swetha's pregnancy.  Swetha's delivery was filmed in late September from a hospital in Mumbai where she was admitted. The crew stayed in the hospital for nearly a week and a footage lasting for twenty minutes was shot from the delivery room.

Swetha's husband, Blessy and two cinematographers for the film were present in the labour room after prior permission, with three cameras placed in the delivery room to capture the moment. It was for the first time an Indian film used the footages of a natural childbirth.


Wednesday, August 14, 2013

Independence Day of India 15th August Wishes Greetings Quotes SMS HD Wallpaper


Independence Day of India 15th August HD Wallpaper Wishes Greetings Quotes SMS

Independence Day of India Quotes SMS HD Wallpaper Wishes Greetings


67th Independence Day India 15th August 2013 Quotes SMS Wallpaper Wishes Greetings

Independence Day India August 15 Wishes Greetings Quotes SMS Wallpaper

 

India Independence Day August 15 Greetings Wishes Quotes SMS Wallpaper

HAPPY INDEPENDENCE DAY TO ALL INDIANS.

The world's largest democracy and second most populous country India is celebrating its 67th Independence Day on 15/08/2013. The day commemorate political independence from of the nation from the British rule on 15th August 1947 and that independence is celebrated every year, although in a much more subdued form than on Republic Day. 
 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെയും, 1947-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായതിന്റെയും ഓർമ്മക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15-ന്‌ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം അന്നേ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപതാക ഉയർത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 


ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പതാക ഉയർത്തലും തുടർന്ന് രാജ്യത്തോടായി നടത്തുന്ന പ്രസംഗവുമാണ്‌. ഈ പ്രസംഗത്തിൽ തന്റെ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യം കഴിഞ്ഞവർഷം നേടീയ അംഗീകാരങ്ങളും, രാജ്യം അഭീമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള യാത്രയിൽ അന്തരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികളും അന്നേ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി അർപ്പിക്കും. ഈ ദിവസം രാജ്യത്ത് ദേശീയ അവധി ആണ്‌.Independence Day, observed annually on 15 August, is a national holiday in India commemorating the nation's independence from British rule on 15 August 1947. India attained freedom following an independence movement noted for largely nonviolent resistance and civil disobedience led by the Indian National Congress (INC). Independence coincided with the partition of India, in which the British Indian Empire was divided along religious lines into the Dominions of India and Pakistan; the partition was accompanied by violent riots and mass casualties. The Independence Day of India is much more than commemorating the anniversary of India’s free statehood. It is a moment of celebration, a day to pay tribute to the martyrs because of whose struggle and sacrifice we are breathing an air of freedom. “At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom,” said Jawaharlal Nehru about this, one of the most important days in the history of the Indian nation. Independence Day is acknowledged as a national holiday in India. 

Independence Day Celebrations


Independence Day, one of the three national holidays in India (the other two being the Republic Day on 26 January and Mahatma Gandhi's birthday on 2 October), is observed in all Indian states and union territories. On the eve of Independence Day, the President of India delivers the "Address to the Nation".


On 15 August, the prime minister hoists the Indian flag on the ramparts of the historical site Red Fort in Delhi. Twenty-one gun shots are fired in honor of the solemn occasion. In his speech, the prime minister highlights the past year's achievements, raises important issues and calls for further development. He pays tribute to the leaders of the freedom struggle.

The Indian national anthem, "Jana Gana Mana" is sung. The speech is followed by march past of divisions of the Indian Army and paramilitary forces. Parades and pageants showcase scenes from the freedom struggle and India's diverse cultural traditions. Similar events take place in state capitals where the Chief Ministers of individual states unfurl the national flag, followed by parades and pageants.

Flag hoisting ceremonies and cultural programmes take place in governmental and non-governmental institutions throughout the country.  Schools and colleges conduct flag hoisting ceremonies and cultural events. Major government buildings are often adorned with strings of lights. In Delhi and some other cities, kite flying adds to the occasion.

National flags of different sizes are used abundantly to symbolise allegiance to the country. Citizens adorn their clothing, wristbands, cars, household accessories with replicas of the tri-colour. Over a period of time, the celebration has changed emphasis from nationalism to a broader celebration of all things India.

The Indian diaspora celebrates Independence Day around the world with parades and pageants, particularly in regions with higher concentrations of Indian immigrants. In some locations, such as New York and other US cities, 15 August has become "India Day" among the diaspora and the local populace. Pageants celebrate "India Day" either on 15 August or an adjoining weekend day.


Independence Day Greetings Wishes Quotes SMS

Every year we celebrate Independence Day on 15th August 2013. This year we are celebrating our 67th Independence Day. Every one enjoy this day with their friends, family members. This day is also known as the day of Wishes. People wish each other by sending SMS, Wishes, Sharing online SMS.
Saare Jahan Se Achha
Hindustan Hamara!
!!!==–..__..-=-._;
!!!==–..@..-=-._;
!!!==–..__..-=-._;
!!
!!
!!
Happy Independence Day 2013.

Lets Celebrate Dis Day.
The Day That Gave Us The Freedom
Of Thought, Action, Faith & Speech
Happy India.....


*India*
A Nation O Pride
A Nation O Guide
A Nation O Please
A Nation O Peace
A Nation O Justice
A Nation O Sacrifice
A Nation Like Ocen
A Nation Like Heaven
A Nation O Simplicity
A Nation O Lov N Pity
All These R Possible In A Mother Ie:mata
Why Not We Call Our Country As Bharat-mata
Jai-hind*jai-bharat
Vande Mataram


Freedom in Mind,
Faith in Words,
Pride in our Heart,
Memories in our Souls.
Lets Salute the Nation on this Independence Day
Happy Independence Day

********['****'\.
*********\*******`''|
*********|*********,]
**********`._******].
************|*****\
**********_/*******-’\
*********,’**********,’
*******_/’**********\*********************,….__
**|–”**************’-;_********|\*****/******.,’
***\**********************`–.__,’_*’—-*****,-’
****\******** 15th August ********\`-’\__****,|
,–;/ ********************************/*****.|*,/
\__*** HAPPY INDEPENDENCE DAY *’|****/**/*
**./**_-,*************************_|***
**\__/*/*******2013************,/********”
*******|**********************_/
*******|********************,/
*******\*****************/
********|**************/.-’
*********\***********_/
**********|*********/
***********|********|
******.****|********|
******;*****\*******/
******’******|*****|
*************\****_|
**************\_,/I Am In Love,
I Am Passionate About Him,
I Loving Every Moment Of It
And Why Not Its Her 67th Birth Day.
Its Apna Hindustan.
HAPPY INDEPENDENCE DAY WISHES


This Nation
Will Remain The Land
Of The Free Only So
Long As It Is The
Home Of The Braves & Soldiers
HAPPY INDEPENDENCE DAY WISHES


Thousands laid down their lives so that our country breath this day…
never forget their sacrifice..
Happy Independence day

A Very Happy Independence Day To all of you!
Happy Independence Day
Today we come together,
Be the cause for the unity,
Make it Beautiful day another..
Fight against corruption,
Spiral the flag of On NATION
Happy Independence Day 2013 Wishes


Our life is full of Colors
I hope this 15th August will add more colors to your life
Happy Independence Day


Independence Is a Precious Gift Of God.
May We Always Remain Independend.
A Very HaPpY InDePeNdEnCe DaY To All.


Today we come together,
Be the cause for the unity,
Make it Beautiful day another..
Fight against corruption,
Spiral the flag of On NATION
Happy Independence Day!

Independence Day Culture 

On Independence Day and Republic Day, patriotic songs in Hindi and regional languages are broadcast on television and radio channels. They are also played alongside flag hoisting ceremonies. Patriotic films are broadcast. Over the decades, according to The Times of India, the number of such films broadcast has decreased as channels report that audiences are over saturated with patriotic films.


The population cohort that belong to the Generation Next often combine nationalism with popular culture during the celebrations. This mixture is exemplified by outfits and savouries dyed with the tricolor and designer garments that represent India's various cultural traditions.Retail stores offer Independence Day sales promotions. Some news reports have decried the commercialism.


Indian Postal Service publishes commemorative stamps depicting independence movement leaders, nationalistic themes and defence-related themes on 15 August.Independence and partition inspired literary and other artistic creations in many languages. Such creations mostly describe the human cost of partition, limiting the holiday to a small part of their narrative.


Salman Rushdie's novel Midnight's Children (1980), which won the Booker Prize and the Booker of Bookers, wove its narrative around children born at midnight of 14–15 August 1947 with magical abilities. Freedom at Midnight (1975) is a non-fiction work by Larry Collins and Dominique Lapierre that chronicled the events surrounding the first Independence Day celebrations in 1947.


Few films center on the moment of independence, instead highlighting the circumstances of partition and its aftermath.On the Internet, Google has commemorated Independence Day since 2003 with a special doodle on its Indian homepage.
Independence Day History

European traders had established outposts on the Indian subcontinent by the 17th century. Through overwhelming military strength, the British East India company subdued local kingdoms and established themselves as the dominant force by the 18th century.

Following the Rebellion of 1857, the Government of India Act 1858 led the British Crown to assume direct control of India. In the decades following, civic society gradually emerged across India, most notably the Indian National Congress, formed in 1885.

The period after World War I was marked by British reforms such as the Montagu–Chelmsford Reforms, but it also witnessed the enactment of the repressive Rowlatt Act and calls for self-rule by Indian activists. The discontent of this period crystallized into nationwide non-violent movements of non-cooperation and civil disobedience, led by Mohandas Karamchand Gandhi.

During the 1930s, reform was gradually legislated by the British; Congress won victories in the resulting elections. The next decade was beset with political turmoil: Indian participation in World War II, the Congress's final push for non-cooperation, and an upsurge of Muslim nationalism led by the All-India Muslim League. The escalating political tension was capped by Independence in 1947. The jubilation was tempered by the bloody partition of the subcontinent into India and Pakistan.Partition and independence


15 August 1947 day's programme 

8.30 am Swearing in of governor general and ministers at Government House
9.40 am Procession of ministers to Constituent Assembly
9.50 am State drive to Constituent Assembly
9.55 am Royal salute to governor general
10.30 am Hoisting of national flag at Constituent Assembly
10.35 am State drive to Government House
6.00 pm Flag ceremony at India Gate
7.00 pm Illuminations
7.45 pm Fireworks display
8.45 pm Official dinner at Government House
10.15 pm Reception at Government House

Millions of Muslim, Sikh, and Hindu refugees trekked across the newly drawn borders in the months surrounding independence. In Punjab, where the borders divided the Sikh regions in halves, massive bloodshed followed; in Bengal and Bihar, where Mahatma Gandhi's presence assuaged communal tempers, the violence was mitigated. In all, between 250,000 and 1,000,000 people on both sides of the new borders died in the violence. While the entire nation was celebrating the Independence Day, Gandhi stayed in Calcutta in an attempt to stem the carnage. On 14 August 1947, the Independence Day of Pakistan, the new Dominion of Pakistan came into being; Muhammad Ali Jinnah was sworn in as its first Governor General in Karachi.The Constituent Assembly of India met for its fifth session at 11 pm on 14 August in the Constitution Hall in New Delhi. The session was chaired by the president Rajendra Prasad. In this session, Jawaharlal Nehru delivered the Tryst with Destiny speech proclaiming India's independence.“ Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity.

” —Tryst with Destiny speech, Jawaharlal Nehru, 15 August 1947[22]

The members of the Assembly formally took the pledge of being in the service of the country. A group of women, representing the women of India, formally presented the national flag to the assembly.

The Dominion of India became an independent country as official ceremonies took place in New Delhi. Nehru assumed office as the first prime minister, and the viceroy, Lord Mountbatten, continued as its first governor general. Gandhi's name was invoked by crowds celebrating the occasion; Gandhi himself however took no part in the official events. Instead, he marked the day with a 24-hour fast, during which he spoke to a crowd in Calcutta, encouraging peace between Hindu and Muslim.

You Might Also Like:

Related Posts with Thumbnails

Follow Us